E-kursused

Tartu Ülikool pakub tasulisi täielikult või osaliselt veebipõhiseid e-täiendusõppekursusi erinevatel teemadel. E-õppes osalejate arv on aasta-aastalt kasvanud.

2018. a. toimus täiendusõppena 378 osaliselt või täielikult veebipõhist kursust, millel osales kokku 18493 õppijat.

  • Täielikult veebipõhine õpe – kogu kursuse õppeprotsess (sisu edastamine, info levitamine, suhtlemine, õppijate hindamine) toimub veebipõhiselt, auditoorseid kohtumisi ei ole.
  • Osaliselt veebipõhine õpe – kursuse õppeprotsess toimub suures osas veebipõhiselt, kuid kursuse jooksul toimub ka auditoorseid loenguid, seminare või praktikume, kursuse veebipõhist õpikeskkonda kasutatakse näiteks õppe- ja juhendmaterjalide kättesaadavaks tegemiseks, kodutööde esitamiseks vm.

E-kursused toimuvad Moodle´i õpikeskkonnas aadressil https://moodle.ut.ee. Moodle´isse sisenemine toimub Tartu Ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnuse ja parooliga. Väljastpoolt ülikooli osalejatele saadetakse e-postiga kiri Moodle´i kasutajakonto andmetega.

E-täiendusõppekursuste pakkumine

Tutvuge kogu Tartu Ülikooli e-täiendusõppe pakkumisega õppeinfosüsteemis:

 

Valik algavatest e-kursustest


Demokursused

Teil on võimalik tutvuda mõnede e-täiendusõppekursuste tasuta demovariantidega, mis sisaldavad ühte osa täismahus kursusest. Demokursusele pääsete kursuse nimel klõpsates. Kui kursus pakub teile huvi, on võimalik registreeruda tasulisele kursusele, mille lõpetamise järel saate Tartu Ülikooli tunnistuse. Täpsema info saamiseks ja registreerumiseks klõpsake Registreerumine.