E-õppe päev

Arvamused

Õppejõu arvamus

TÜ haridusteaduste instituudi algõpetuse dotsent Krista Uibu on kasutanud e-taiendusopet juba mitmeid aastaid. Kuulake, mida Krista Uibu e-täiendusõppest arvab ja millist tagasisidet on ta oma e-kursustel õppijatelt saanud.

 

 

Väljavõtteid e-täiendusõppekursustel osalejate tagasisidest:

E-täiendusõpe on väga hea neile, kel on kas ajutine või püsiv elukorraldus, mis väga palju ringiliikumist ei võimalda. Muidugi ka töö kõrvalt õppimise puhul on see hea valik. Alguses kahtlesin, kuidas on võimalik just praktilist osa õppeainest veebis läbida, aga selgus, et see on väga hästi korraldatud ja juhendatud. Ja ma vaidlen kindlasti vastu neile, kes arvavad, et e-õpe on lihtsam kui loengutes käimine. Enesedistsipliini nõuab see kindlasti samapalju, sest õppetöö käib enamasti moodulite kaupa ja hea tulemuse saamiseks tuleb teha üsna palju iseseisvat tööd.

Alguses tundus, et olen valesse kohta sattunud. Foorumites suhtlesin ettevaatlikult, jälgisin teiste sõnavõtte. Julgus tuli tasapisi. Nüüd võin öelda, et oli väga mõnus kogemus. Teistega oli tore suhelda, mõtteid vahetada, küsimuste korral oli alati keegi, kes nõuga appi tuli või midagi tunnustavat ütles. Aitäh! Olen väga rahul.

Kursuse algus oli meeldivaks üllatuseks – selge ülesehitus, täpsed juhendid ja ajakavad, korrektsed materjalid jne.

Kõik sujus. Kui oli probleeme, siis lahendasime need nii juhendaja kui aktiivsete kaasõppijatega.

Pärast ehmatavat algust läks aina paremaks. Tekkis hasart oma töid teha ja nendega nobedasti ning ladusasti võimalikult kiiresti valmis saada, unustamata tööde sisukust ja tuumakust.

Sain väga palju uusi teadmisi ja oskusi. Tundsin suurt rõõmu, kui töö õnnestus, sest mitmel korral oli mõte nupule “Kustuta mind kursuse nimekirjast” klõpsata.

Meeldis erinevate arvamuste paljusus, võimalus avatult sõna sekka öelda ja kursuse juhtimist läbiv toetav heatahtlikkus.  Mina sain palju infot nii oma õppeasutuse kui ka valdkonna kohta. Võimaldas kaasa- ja edasimõtlemist!

Õppematerjalid olid sisukad ja informatiivsed. Kahjuks ei jõudnud kõiki materjale läbi lugeda. Lugesin valikuliselt, olulisemad trükkisin välja ja köitsin portfooliosse.

Üldised kohustuslikud õppematerjalid olid kõik väga huvitavad ja head. Aga enim oli mul tegelikult kasu hoopis lisamaterjalidest – viited artiklitele jms.

Minule kursus väga meeldis. Põhjused: sain üksi endale sobivas rütmis õppida; palju videoid, milles nii häid kui halbu näiteid; konkreetsed ülesanded, mida täita; rühmatöö kulges valutumalt kui mul varasematel kordadel on juhtunud (hea aktiivne rühm).

Kursus oli päris huvitav, kuna sain väga häid linke teistelt osalejatelt.

Mulle oli see väga vajalik ja edasiviiv kursus.