E-õppe päev

E-kursused

arvamused.pngTartu Ülikool pakub tasulisi täielikult või osaliselt veebipõhiseid e-täiendusõppekursusi erinevatel teemadel. E-õppes osalejate arv on aasta-aastalt kasvanud.

2020. a. toimus täiendusõppena 485 osaliselt või täielikult veebipõhist kursust, millel osales kokku 28 602 õppijat.

  • Täielikult veebipõhine õpe – kogu kursuse õppeprotsess (sisu edastamine, info levitamine, suhtlemine, õppijate hindamine) toimub veebipõhiselt, auditoorseid kohtumisi ei ole.
  • Osaliselt veebipõhine õpe – kursuse õppeprotsess toimub suures osas veebipõhiselt, kuid kursuse jooksul toimub ka auditoorseid loenguid, seminare või praktikume, kursuse veebipõhist õpikeskkonda kasutatakse näiteks õppe- ja juhendmaterjalide kättesaadavaks tegemiseks, kodutööde esitamiseks vm.

E-kursused toimuvad Moodle´i õpikeskkonnas aadressil https://moodle.ut.ee. Moodle´isse sisenemine toimub Tartu Ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnuse ja parooliga. Väljastpoolt ülikooli osalejatele saadetakse e-postiga kiri Moodle´i kasutajakonto andmetega.

E-täiendusõppekursuste pakkumine

Tutvuge kogu Tartu Ülikooli e-täiendusõppe pakkumisega õppeinfosüsteemis: