E-õppe päev

E-täiendusõpe

Mis on e-õpe?

E-õppeks nimetatakse igasugust õppimist ja õpetamist, mille puhul õppeprotsess on osaliselt või täielikult veebipõhiselt üles ehitatud. Tegemist on tänapäevase ja efektiivse enesetäiendamise viisiga, mis võimaldab õppijal endal määrata koha ja aja, kus ja millal õppida. Tänu oma paindlikkusele ja võimalusterohkusele kasutatakse e-õppe võimalusi üha enam nii ülikoolide taseme- kui ka täiendusõppes kogu maailmas.

 

Kellele on e-õpe mõeldud?

E-õppega võib tegeleda igaüks, kes on huvitatud enesetäiendamisest ja kel on olemas vastavad tehnilised tingimused (juurdepääs Interneti ühendusega arvutile). Eelkõige on e-õpe suunatud täiskasvanud õppijale, kes on oma igapäevaelus samaaegselt väga mitmetes rollides: lisaks õppimisele töötatakse sageli täiskoormusega ning hoolitsetakse ka oma perekonna eest. E-õpe annab võimaluse õppida endale sobival ajal ning ei eelda loobumist harjumuspärasest pere- ja tööelust. Samuti sobib e-õpe suurtest keskustest ja ülikoolilinnadest kaugel elavatele ning erivajadustega õppijatele.

 

Kuidas e-kursustel õppimine toimub?

Õpe e-kursustel toimub internetipõhises Moodle´i õpikeskkonnas. Kursused on kas täielikult või suures osas internetipõhised. Osaliselt internetipõhistel kursustel toimub lisaks veebipõhisele õppele vähesel määral ka auditoorset õppetööd, milles osalemiseks on vaja kohale sõita ülikooli.

Video “Usin e-õppija”
(klipi tehniline teostus: TÜ infotehnoloogia osakonna multimeedia talitus)

Pärast kursusele registreerumist ning osavõtumaksu tasumist saadetakse e-postiga kursusele sisenemise juhis. Õpikeskkonnas on olemas kogu kursusega seotud info – õppematerjalid, ülesannete kirjeldused, õpijuhis jm õppijale vajalik.  Suhtlemine ja ülesannete sooritamine toimub üldjuhul internetipõhiselt. E-kursused on küll paindlikud ajalises ja ruumilises mõttes, kuid kohustuslik on ülesannete õigeaegne ja korrektne sooritamine.

E-kursuste lõpetanutele väljastatakse Tartu Ülikooli tunnistus ning läbitud kursusi saab arvestada tasemeõppe õppekavade täitmisel õpiväljundite poolest sobiva ainekursuse olemasolul vastavas kõrgkoolis.

Sobiva e-kursuse leidmiseks/kokkupanemiseks või täpsema info saamiseks võtke palun ühendust täiendusõppe programmijuhiga elukestva õppe keskuses:
Esta Pilt
Ülikooli 18-234, 50090 Tartu
tel 737 5560
e-post taiendusope@ut.ee