E-õppe päev

Õppemoodulid

Tartu Ülikooli oppemoodulid paiknevad põhiliselt:

  1. TÜ Raamatukogu repositooriumi DSpace õpiobjektide kollektsioonis
  2. Veebilehestike loomise vahendis (Sisu@UT)

Järgnevalt on toodud valik õppemooduleid, millega on kõigil soovijatel suurepärane võimalus tasuta tutvuda:

Eesti keele harjutusvara – sõnade ‘tulema’, ‘minema’, ‘käima’ kasutamine (Aurika Komsaare)

Õppemoodul on mõeldud on eelkõige üliõpilastele, võib aga kasutada ka keelekursustel või vene õppekeelega gümnaasiumides eesti keele õppimisel-õpetamisel (B1-B2 keeletase).

Eestis turistina toiduelamuse otsinguil (Tiina Tamm)

Tutvustatakse Eesti toidukultuuri ja köögi sisu, meie toidulauale iseloomulikke maitseid ning turistile külastamiseks sobivaid toiduga seotud sihtkohti kohalike maitsete kogemiseks.

Energiaallikas tuuleenergia (Siiri Velling, Taavi Vaasma)

Antakse ülevaate tuuleenergia arengutest Eestis ja kogu maailmas, analüüsitakse tuuleenergia eeliseid, puudusi ja mõju keskkonnale, käsitletakse tuuleenergia erinevaid tehnoloogilisi lahendusi.

Energiaallikas põlevkivi (Siiri Velling, Taavi Vaasma)

Antakse ülevaade Eesti tähtsaimast maavarast – põlevkivist ehk kukersiidist, mis on ühtlasi meie energiatööstuse alustala.

Energiaallikas päikeseenergia (Siiri Velling, Taavi Vaasma)

Antakse ülevaade päikeseenergia arengutest Eestis ja kogu maailmas, analüüsitakse päikeseenergia eeliseid, puudusi ja mõju keskkonnale.

Enesetapp – faktid ja muudid (Karmel Tall)

Antakse ülevaade enesetappude kultuurilisest ja ajaloolisest taustast ning uskumustest, müütidest ja riskiteguritest.

Geomeetriline optika (Helle Kaasik)

Tutvustatakse valguse levimise, peegeldumise ja murdumise peamisi seaduspärasusi. Meenutatakse kooli optikakursuses õpitut ja antakse ülevaade kujutise konstrueerimisest erinevates optilistes süsteemides.

Inglise keele vanasõnad, kõnekäänud ja idiomaatilised väljendid (tase B1/B2-C1) (Kristina Mullamaa)

Õppemoodul sisaldab inglise keele vanasõnasid, kõnekäände ning idiomaatilisi väljendeid B1/B2 keeletasemel kinnistada aitavaid harjutusi 5 minimooduli raames.

Interaktiivsed muuseumid ja teemapargid Eestis (Tiina Tamm)

Eesti turismigeograafia õppimiseks mõeldud õppemoodulis käsitletakse interaktiivseid muuseume ja teemaparke Eestis. Muuseumid on rühmitatud nelja kategooriasse: põllumajandus, lastele, tehnika ja ajalugu. Teemaparkide osas keskendutakse kirjandusparkidele.

Kaotus ja lein (Karmel Tall)

Antakse ülevaade kaotuse erinevatest vormidest ja leinaprotsessist. Lühidalt tutvustatakse leinava inimese toetamist ja leinaprotsessiga toimetulekut.

Kuidas parandada maailma? Kommunikatsioon sotsiaalsete muutuste kujundamisel (Triin Vihalemm, Margit Keller, Maie Kiisel)

Õpiku sihtrühmaks on alles õppivad kui ka juba tegutsevad kommunikatsioonispetsialistid ja projektijuhid, kes tegelevad kampaaniate ja projektidega, mis püüavad sihtrühmi panna teistmoodi mõtlema ja tegutsema. Rohkelt on küsimusi ja ülesandeid analüüsiks ning mõtlemiseks, mis aitavad kogu lähenemist samm-sammult omandada, samuti rakenduslikke juhiseid, kuidas oma sotsiaalse muutuse programmi üles ehitada.

Lähisuhtevägivald ja tervis (Made Laanpere)

Teoreetilises osas antakse ülevaade lähisuhtevägivalla olemusest ning mõjust tervisele. Praktiline osa sisaldab nõuandeid, kuidas patsiendis vägivalla ohvrit ära tunda, vägivalda dokumenteerida ja millist abi meedikul on võimalik pakkuda.

Lähme kohvikusse (Linda Püssa)

Antakse ülevaade baassõnavarast ja -grammatikast, et algaja keelekasutaja saaks kohvikus eesti keeles hakkama. Sihtrühmaks on eesti keelt võõrkeelena õppijad (A1 keeletase).

Metoodiliste õppevahendite valmistamine: kaltsunukk (Karin Kiss)

Kaltsunukud on väga head mänguasjad, mis toetavad laste loovuse ning sotsiaalsete oskuste arengut, õpetavad tekstiilmaterjalide taaskasutamist ning on heaks õppevahendiks töös erivajadustega lastega. Lisatud on ka lihtsamate kaltsunukkude valmistamise õpetused. 

Metoodiliste õppevahendite valmistamine koolieelses lasteasutuses: lõnga- ja nöörinukud (Karin Kiss)

Õppemoodul lõnga- ja nöörinukkude valmistamisest õpetab koolieelsete lasteasutuste õpetajatele jt huvilistele tekstiilmaterjalist metoodiliste õppevahendite valmistamist. Lisatud on tegevuskäike kirjeldavaid fotode ja joonistustega illustreeritud tööjuhendid.

Positsioonilised arvusüsteemid (Mirjam Paales, Anne Villems)

Õppemoodul sisaldab kolme teemat: arvusüsteemid, kahendsüsteemid ning kaheksand- ja kuueteistkümnendsüsteemid. Selgitatakse süsteemide olemust, vaadatakse süsteemide liike ja teisendamisvõimalusi. 

Veebipõhised turunduskommunikatsioonikanalid (Triin Vihalemm, Peeter Kruusvall)

Antakse ülevaade turunduskommunikatsiooni olulistest kanalitest. Teemad: turunduskommunikatsioon online kanalites, koduleht/kampaanialeht, uudiskiri ja e-post, blogi, foorum, mikroblogi, sotsiaalvõrgustikud, fotode ja videote jagamise keskkonnad, bännerid.