E-õppe päev

2015. aasta e-õppe päev keskendus e-portfooliotele

E-õppe päeva seminar “Avasta enda jaoks Mahara“

Seminari juhtis Tartu Ülikooli haridustehnoloogia professor Margus Pedaste.

Seminari eesmärk oli tutvustada Mahara e-portfooliote keskkonda, mis on mõeldud kasutamiseks õppijatele ning õppejõududele jt ülikooli töötajatele. Mahara asub aadressil: https://mahara.ut.ee

Maharas saab luua lehti, pidada päevikut, luua elulookirjelduse, koondada lehed erinevate kollektsioonide alla, avaldada neid ning esitada hindamiseks.

E-portfoolio võimaldab õppijatel koondada oma õppetöö käigus tehtavad iseseisvad tööd jm elektroonilised materjalid ning isikliku arengu refleksiooni ühtseks kogumikuks, mida saab õpingute jooksul pidevalt täiendada. E-portfooliot võib koostada ühe õppeaine või terve õpingute perioodi kohta.

Õppejõud saavad planeerida õppeprotsessi tegevusi õppijate hindamiseks e-portfooliotesse koondatud tööde ja refleksiooni alusel.  Samuti võib e-portfoolio olla esitluslik, sisaldades infot saavutustest ning materjale teatud pädevuste demonstreerimiseks (nn arenguportfoolio).